ความเป็นส่วนตัว

ask.date.com ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆให้กับบุคคลภายนอก